Det er ingen kontorer ledige i 1. etg.
Kontakt Oslo kommune, kulturetaten for kontorplass i 2.etg.