Foreningen Trosterudvillaen 

UTLEIEPRISER I 2023

1.Leie av 1.etasje

Alle priser i 1. etasje er pr dag. Dersom man ønsker å leie dagen før og /eller dagen etter et arrangement,
for å dekke eller rydde, betaler man full pris for den dyreste utleiedagen 
og halv pris for de øvrige. Røde dager midt i uka betraktes som søndager. Dag før rød dag midt i uka betraktes som lørdag. 

            Tid                                                                           Medlemmer                                 Ikke medlemmer

            Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, pr. dag    Kr.  1.600,-                                       Kr.   2.700,-
            Fredag, lørdag, søndag pr. dag                          Kr.  3.600,-                                       Kr.   4.700,-

            Utleietid er fra kl. 10:00 til 10:00 neste dag.
            Nøklene hentes i Trosterudvillaen senest kl. 1800 dagen før leietidspunkt.
             For små møter, inntil ca. 10 personer, kan spesiell leie avtales. 
             For minnestund er det også spesialpris.

1.1       Leie av kjøkken og servise                              Medlemmer                                 Ikke medlemmer

            Leie kjøkken og servise                                        Kr.    1.100,-                                        Kr.  1.700,-
            Leie bare kjøkken                                                   Kr.      600,-                                         Kr.  1.200,-
             Foreningen Trosterudvillaen kan formidle hjelp til vask av gulv, oppvask og hjelp under arrangementet. 

1.2      Leie av telt
            Små telt, 3x3 kvadratmeter, kan leies til kr. 200,- pr. stk.
            
Scene med telt over kan leies til kr. 2.000,- pr. arrangement. 

1.3      Depositum
            Fra 2022 er depositum på kr. 2.000,- innført, for leie av store arrangementer. 

For mer informasjon, kontakt:

Oddveig Bakke: mobil # 902 07 722        e-post: odkaba@online.no
Eva Osnes:          mobil # 92412868          e-post: evos@live.no

PS: Foreningen Trosterudvillaen har inngått avtale med Radisson  Blu Alna.
Gjester til Trosterudvillaen får 10 % rabatt ved overnatting. Kontakt styret for info.

Ordensregler for bruk av Trosterudvillaen, Pr. 27.sep.2022

Leietaker forplikter seg til å følge ordensregler for bruk av Trosterudvillaen.

  • Trosterudvillaen er et selskapslokale, beregnet for maks 50 personer
  • Leietaker skal gjøre seg kjent med nødutganger og brannslukningsutstyr.
  • Skader på utstyr skal meldes til foreningens kontaktperson eller husvert.
  • Kostnader ved skader må erstattes.

Parkering:      Det kan parkeres langs veien ved Fagerholt barnehagen fra Dr. Dedichensvei og ned til gangvei mot
                             Trosterudvillaen. Parkeringstillatelse til å legge i bilvindu fås av husvert. Det kan også parkeres rundt
                             Trosterudvillaen. 

Dekorering:    Det skal ikke festes noe i taket, på vegger eller i lamper. Det er forbudt å bruke Confetti og ballonger.
                              Bevegelse utløser alarmen. Levende lys skal KUN være i lysestaker. Telys skal være i holdere og IKKE                                           plasseres rett på bord, vinduskarmer og lignende. Røykbomber må selvfølgelig ikke brukes.

Alarm:              Tast koden som du har mottatt, og ikke noe mer enn det. (Det kan hende panelet spør om du skal
                              frakoble/tilkoble. Tast da Ja/Nei ihht. de alternativ som kommer opp) Alarmen skal settes på selv om du
                              kun skal vekk fra villaen en liten tur! Dersom alarmen går, tast inn koden som du har mottatt og ring
                              mobilnummeret til din kontakt for utleien eller ring mobil til Foreningen Trosterudvillaen # 902 81 166
                              for å gi beskjed. Dersom ingen svarer på disse nummer så ring # 902 07 722 (Styrets leder). Vi vil da ta
                              kontakt med Avarn Security AS (Nokas). Dersom dette ikke blir gjort og de rykker ut, vil denne
                              utrykningen bli belastet leietaker.

Røyking:           Det er ikke tillatt å røyke inne eller på verandaen. Røyking skal kun forekomme utenfor kjøkkeninngang,
                               hovedinngang, eller på nedsiden av verandaen.

2.etasje:            Det er ikke tillatt å oppholde seg i 2.etasje.

Kjøkken:          Dette er ikke et restaurantkjøkken. Dette er en anretning. Mat kan kun varmes opp her, ikke lages fra
                              bunnen av.

Oppvask:         Dette er IKKE en oppvaskmaskin, men en steamer. Det må ikke komme mat og tannpirkere i denne.
                              Alt som skal inn i maskinen må derfor rengjøres på forhånd, vaskes i varmt vann. Instruks for bruk av
                              denne finnes på skapdør over steamer. Vaskemiddel er i skap under oppvaskbenk. Alt av dekketøy som
                              er brukt skal settes tilbake på rett plass.
                              Vasketips:
                            Glass: Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over glassene. De skal lufttørkes.
                            Porselen: Når kurven tas ut, legger dere et håndkle over porselenet. Dette skal også lufttørkes.
                            Bestikk: Alt bestikk må tørkes for hånd med håndkle. Det blir skjoldet hvis det blir lufttørket.
                             Bestikket må legges pent tilbake i skuffene.

Rengjøring:    Alle toalett skal vaskes, og papirkorger skal tømmes for søppel. Alle bord og benker skal rengjøres.
                              Teppet i inngangspartiet skal ristes og/eller støvsuges. Møbler i havestuen, under putene, støvsuges etter
                              behov. Hvis peisen er brukt, må denne tømmes når den er kald. Alle gulv skal rengjøres. Gulvet i hallen
                              skal kun gjøres rent med oppvridd fille/mopp. Bord og stoler skal settes tilbake på de plassene de ble
                              funnet. Brukte filler/mopper legges i en igjenknyttet pose i bøttekottet.  Håndklær henges opp til tørk på
                              kjøkkenet. Alt søppel skal kastes i beholderne ved innkjøring til Trosterudvillaen. Husk at papp og glass
                              skal i egne beholdere.  Alt av vaskeutstyr finnes i bøttekottet i den lille gangen mellom kjøkkenet og
                              spisesalen. Verandaen og hagen skal ryddes for søppel. 

Avrunding       Pass på at alle dører er låst med begge låser. Alle vinduer skal være lukket. Alle lys skal slukkes,
av kvelden:      både levende og elektriske. Dersom peisen er brukt, så pass på at det ikke ligger noe der og ulmer.
                              Ta med søpla på vei ut.  Kvelden skal avsluttes senest kl. 0200.


Foreningen Trosterudvillaen 

LEIEKONTRAKT FOR ARRANGEMENT
i Trosterudvillaen, Dr. Dedichens vei 28

Trosterudvillaen er et selskapslokale, beregnet for maks 50 personer.

NB!  Leiekontrakten vil bli sendt til leietaker i god tid før arrangementet.

 

 

Leietaker:                                           ________________________________

Kontaktperson:                                ________________________________

Adresse:                                              ________________________________

Poststed:                                             ________________________________

Telefon / mobil:                               ________________________________

E-post:                                                 ________________________________

Medlem:                                              __________

Ikke medlem:                                    __________

Type arrangement:                         ________________________________

Antall deltakere:                              __________

Leie omfang/pris: (se prisliste)

                                                             Mandag     Tirsdag      Onsdag      Torsdag     Fredag       Lørdag       Søndag

 Leie av lokaler                            _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie kjøkken og servise          _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av bare kjøkken               _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Vask av gulv                                _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Oppvask                                       _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av telt                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Leie av scene og telt                 _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Depositum                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Smittevern                                   _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 Sum                                                _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______

 NB! Leietiden er fra kl. 10:00 til kl. 10:00 neste dag.

 NB!  Kontrakten er bindende når leieforhold er godkjent av styret og leiesum er betalt!
           Ved underskrift av kontrakt bekrefter leietaker at ordensregler er lest og forstått.

 Oslo:    ____________

 Leietakers underskrift      ________________________________________(sign.)

 Leietaker ønsker depositumet returnert til konto:   ______________________

 Underskrevet kontrakt returneres enten som e-post eller i posten til foreningens kontakt:
 Torill Skjeggedal, Ole Messeltsvei 76, 0676 Oslo
 Mobil # 954 25 085   E-post: trosterudvillaen@live.no

Faktura vil så bli sendt fra Foreningen Trosterudvillaen.