Møteplan:                  Styremøter er i Trosterudvillaen, på tirsdager kl. 11:00, hvis ikke annet er bestemt.
                                         Alle styremedlemmer og varamedlemmer har møteplikt med forslags- og stemmerett.

Styremøter:                2023:  17. januar,  28. februar, 21. mars, 18. april, 23. mai,

Årsmøte:                      2023:  27. april kl. 1900 i Trosterudvillaen

Familiedagen:           Del av Haugerud / Trosterud-dagen blir søndag 3. september 2023.

Medlemsfest:             Fredag, 13. januar 2023 i Trosterudvillaen

Neste dugnad:          Noe innsats må forventes før Haugerud / Trosterud-dagen. Owe og Eva må innkalle hjelp.