Foreningens historie

Henrik Arnold Thaulow Dedichen (1863 – 1935) vokste opp på Modum hvor faren var lege på Blaafarveverket. Allerede som student bestemte han seg for å spesialisere seg innen psykiatri. Den 20. september 1901 ble Dr. Dedichens Privatasyl åpnet og dr. Henrik Arnold Thaulow Dedichen flyttet inn i villaen sammen med frue, Antoinette Nyblin, og 3 barn.

Arkitekt Victor Nordan har tegnet både villaen og sykehuset.

Det var mye selskapelighet og representasjon i villaen. Likevel hadde fruen mye tid til annet arbeid. Hun var aktiv med i å anlegge hagen og å holde den i orden.   I kjelleren hadde hun verksted hvor hun hamret sølv og kobber.   Kobberplatene på peisen i hallen er hamret av henne. Senere drev hun med innbinding av bøker. Hun arbeidet også med gyllenlær og veving.
Henrik Arnold Thaulow Dedichen var svært teaterinteressert, og han skrev en bok med kritikk av ”Nationalteaterets første sæson”.

Aimee, senere med etternavn Sommerfelt, var den eldste av de 3 barna. Hun skrev flere barnebøker, bl. a. Veien til Agra. Den yngste av barna, Hans Henrik Dedichen, gikk i sin fars fotspor og ble psykiater. Den første dr. Dedichen gikk av som overlege i 1933, men fortsatte som reservelege til sin død i 1935. Fra 1933 og frem til sin død i 1960 overtok og drev sønnen som overlege og bestyrer.

Urnene til far og sønn er plassert i fjellet opp mot Fagerholt barnehage. Der står også en byste av sønnen, Hans Henrik.

Sykehuset ble nedlagt i 1966. Oslo kommune kjøpte hele anlegget. Trosterud Treningssenter ble opprettet. Trosterudvillaen ble senere drevet av Hellerud bydel i noen år. Etter dette stod villaen tom i flere år og forfall satte inn.

I 2006 ble «Foreningen Trosterudvillaen» stiftet av ivrige naboer av Trosterudvillaen.
Leiekontrakt med Oslo kommune ble inngått. Foreningens formål er å ivareta villaen og hageanlegget.
Foreningen ønsker at villaen skal være en kulturell og sosial møteplass for bydelens befolkning.
I første etasje er det selskapslokaler. Disse leies ut til forskjellige arrangementer; jubileer, kulturkvelder og utstillinger.
I andre etasje er atelier/kontorer som leies ut til kunstnere og andre (i regi av Oslo kommune, Kulturetaten).

Siden høsten 2008 har Norsk Billedhuggerforening utplassert ca. 20 skulpturer i hagen.
Det er KAREA Oslo KF som har ansvar for vedlikehold av hageanlegget rundt villaen. De brøyter også, og strør om vinteren.

Trosterudvillaen står oppført på Byantikvarens «gule liste». Det betyr "Verneverdig". Det medfører at all drift og vedlikehold må skje i samråd med Oslo kommune, kulturetaten.