Sommer / høst 2018:
Dette skjer i villaen!

Musikkvideo: Karpe Diem: "Hvite menn som pusher 50" er innspilt i Trosterudvillaen og i villaens hage. Dere kan se videoen ved å gå inn på: www.heisannmontebello.no.

* Fredag 26. okt. 2018 kl. 18:30
   
Årets medlems-fest for  Villaforeningen og Bryn Rotary
   klubb, med underholdning ved Louis Jacobi.

* Lørdag 17. og søndag 18. november:
   Utstilling og Marked.

Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.

* Tirsdag 4. desember i Haugerud kirke
   Julekonsert med St. Halvards-guttene. Dette er i
   samarbeide med  Østre Aker og Haugerud menighet
   og Bryn Rotary Klubb.

Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.

* Lørdag 8. og søndag 9. desember:
   Liv Halvorsen holder salgsutstilling 

Egen plakat med fullt program blir lagt ut når alt er helt klarlagt.